Bibliotekos metų geriausieji

Gegužės 13 d., penktadienį, gimnazijoje vyko Paupoforų šventė, skirta spaudos, knygos dienai paminėti. Šventės metu apdovanoti labiausiai nusipelnę bibliotekai mokiniai.
(plačiau)

Bibliotekų savaitė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje

Balandžio 26 dieną gimnazijoje startavo Bibliotekų savaitė "Skaityk bibliotekoje", kuri prasidėjo popiete, skirta Justino Marcinkevičiaus kūrybai. Į biblioteką susirinkę gimnazistai klausėsi deklamuojamų poeto eilių, skaitomų ištraukų iš jo publicistikos. Visi galėjo išgirsti 1d klasės mokinių inscenizuotą eilėraštį "Šypsena", dainuojamąja poezija virtusius kūrinius "Mokyklinė mūza", "Langai", "Baladė apie koją", o populiariąją "Laisvę" niūniavo visa auditorija. Buvo išgirstas ir įtaigus poeto žodis – iš ekrano kreipėsi pats Justinas Marcinkevičius, ragindamas ne tik neužmiršti knygos, bet ir ją pagerbti. Tarsi atsakas į poeto žodžius buvo renginio metu atversta didžiulė knyga, kurią mokytojos Editos Bugvilionytės mokiniai pasiuvo ir išpuošė. Ši knyga bus tarsi paminklas knygai, o į ją galės rašyti visi norintys ir nestokojantys gražių žodžių gimnazijos bendruomenės nariai.
(plačiau)

Išvyka į Kernavę

Gegužės 6 d., penktadienį, dviejų aukštų autobusas nuo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pajudėjo link Kernavės. Kadaise ji buvo Lietuvos sostinė, o šiandien tiesiog nedidelis miestelis, tačiau vis dar labai svarbus istoriniu požiūriu. Ir, žinoma, nuostabiais piliakalniais. Nors jau visai netrukus prasidės egzaminų maratonas, bet daugiausia keliaujančių buvo abiturientai. Istorijos mokytoja B. Kairienė sakė: "Kiekvienas pilietišku save laikantis žmogus turi būti aplankęs Kernavę ir susipažinęs su jos istorija." Juolab, kad valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004m. buvo įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Piliakalniai - išraiškingiausias rezervato elementas. Jie yra istorinių-gamtinių pocesų ir ilgalaikės žmogaus veiklos palikimas. Nors Lietuvoje jų galime priskaičiuoti ne vieną šimtą, tačiau visame Baltijos jūros regione nerasime kito tokio penkių piliakalnių komplekso. XIX a. jiems net gi buvo sugalvoti vardai: Pilies, Aukuro, Mindaugo, Lizdeikos ir Kriveikiškio. Dauguma ekskursijos dalyvių nepatingėjo ir užlipo ant kiekvieno.
(plačiau)

Raštas architektūroje

Gegužės 2 d. pristatyta mokinių darbų paroda "Raštas architektūroje". Paroda, skirta spaudos, knygos dienai paminėti. Parodai pateikta 45 darbai. Mokytojų ir mokinių komisija išrinks informatyviausią, meniškiausią ir originaliausią darbą, įvertins už kaligrafiją. Darbų nugalėtojai bus apdovanoti per spaudos, knygos dienai paminėti skirtą renginį "Paupoforų" įteikimo šventę.
(plačiau)

"Ką žinai apie knygą?"

Balandžio 28 d. bibliotekoje susirinko pirmokų komandos į viktoriną "Ką žinai apie knygą". Viktorinos metu mokiniai grupėse atliko paruoštas literatūrines užduotis. Užduotys buvo vertinamos taškais. Iš 5 devintokų klasių buvo atrinktos 3 klasių komandos, surinkusios po 26 taškus.
(plačiau)

Aplankas padėkai

Balandžio 28 d. bibliotekoje pristatyta 1-4 klasių mokinių darbų paroda "Aplankas padėkai", skirta spaudos, knygos dienai paminėti. Parodai pateikti 142 mokinių darbai. Mokytojų ir mokinių komisija išrinks 3 geriausius darbus. Darbų nugalėtojai bus apdovanoti per spaudos, knygos dienai paminėti skirtą renginį, "Paupoforų" įteikimo šventę.
(plačiau)

Mano klasė ir biblioteka

Balandžio 27 d. bibliotekoje vyko dešimtokų ir vienuoliktokų sukurtų filmukų "Mano klasė ir biblioteka" pristatymas, skirtas Bibliotekų savaitei paminėti. Pristatymo metu buvo peržiūrėta praėjusių metų nugalėtojais tapusių 2b kl. mokinių komandos sukurtas filmas "Aš Šapokiukas".
(plačiau)

Popietė, dedikuota Justinui Marcinkevičiui

Balandžio 26 dieną gimnazijoje nuskambėjo pirmasis Bibliotekų savaitės akcentas – popietė, skirta Justino Marcinkevičiaus kūrybai. Į biblioteką susirinkę gimnazistai klausėsi kolegų deklamuojamų poeto eilių, skaitomų ištraukų iš jo publicistikos. 1d gimnazistai inscenizavo eilėraštį "Šypsena", visi klausėsi dainų pagal poeto žodžius "Mokyklinė mūza", "Langai", "Baladė apie koją", o populiariąją "Laisvė" niūniavo visa auditorija. Buvo išgirstas ir įtaigus poeto žodis – tarsi gyvas iš ekrano į jaunimo auditoriją kreipėsi poetas, ragindamas ne tik neužmiršti knygos, bet ir ją pagerbti. Tarsi atsakas į poeto žodžius buvo renginio metu atversta didžiulė knyga, kurią mokytojos Editos Bugvilionytės paakinti pasiuvo ir išpuošė gimnazistai. Ši knyga bus prirašyta ne banalybių, o tikro jausmo bei gilių pamąstymų padiktuotų žodžių.
(plačiau)

Karaliaus gimtadienis  

Atrodo, jog pastaruoju metu šventės, minėjimai rikiuojasi į eilę prie Adolfo Šapokos gimnazijos durų ir lūkuriuoja, kada "prigriebti" gimnazistus ir įtraukti į įvykių verpetą. Šįkart į jaukią mokyklos skaityklą susirinkę moksleiviai prisiminė gūdžius, tačiau kilnių, drąsių žygių ir net nutrūktgalviškų nuotykių kupinus knygnešių laikus. Kovo 16-ąją šapokiečiai minėjo Knygnešių dieną bei jų "karaliaus" Jurgio Bielinio 165-ąjį gimtadienį.

(plačiau)

Išvyka į Knygų mugę

Vasario 18 d. aplankėme Knygų mugę. Susipažinome su Lietuvos leidyklų išleistomis knygomis, dalyvavome susitikimuose su knygų autoriais. Klausėmės Kosto Smorigino dainų, dalyvavome naujos Kristinos Sabaliauskaitės knygos "Silva Rerum" pristatyme ir bendravome su rašytoju Sigitu Parulskiu.
(plačiau)

"Atraskime lietuvius Lietuvos istorijoje"  

Vasario 14 dieną, Adolfo Šapokos gimnazijos link žingsniuojant Šventam Valentinui, bibliotekos skaitykloje įvyko Vidos Gudelienės organizuotos parodos "Atraskime lietuvius Lietuvos istorijoje" jaukus atidarymas. Matyt, dėl šonkaulius braškinančio šaltuko gimnazijoje spinduliavo ne "valentiniška", o labiau patriotinė meilė, į renginį atlydėjusi tikrai nemažai žiūrovų bei muzikantų.
(plačiau)

Šapokiukai studijų mugėje  

Vasario 3 d. grupė 3-4 kl. gimnazistų aplankė studijų mugę. Mugės metu mokiniai turėjo galimybę susitikti su studentais, sužinoti atsakymus į jiems rūpimus klausimus dėl studijų pasirinkimo.
(plačiau)

Kai baigiasi sesija... jie sugrižta!  

Artėja pavasaris – paukščiai, tikriausiai, jau pakeliui namo... Baigėsi sesija – studentai grižta į savo didžiais prisiminimais apipintą "pilį" - Adolfo Šapokos gimnaziją. Ir išskėstom rankom, kaip kažin ką, juos pasitinkame, nes kai jie atvažiuoja, gimnazijos bibliotekoje šventė.
(plačiau)

"Jie žuvo, kad mes būtume laisvi"

Praėjus dvidešimčiai metų, Sausio 13 - osios įvykiai tebežadina mumyse jausmus... vieniems - prisiminus išgyventus įvykius, kitiems - tėvų, giminaičių, pažįstamų pasakojimus. Taigi, užplūdusių prisiminimų lydimi, ankstų ketvirtadienio rytą, 3c ir 3d klasių mokiniai su matematikos mokytojomis Roma Kovalskiene ir Milda Misiūniene susirinko gamnazijos skaitykloje į pilietiškumo pamoką, skirtą kovai už laisvę bei jos aukoms atminti, pagerbti. Languose uždegę žvakutes (tarp jų - ir prieš 20 metų degusias) mokiniai žiūrėjo pilietiškumo pamoką per Lietuvos televiziją. Vėliau mokytojos, bibliotekininkė Vida papasakojo savo, o mokiniai savo tėvų prisiminimus... sudainavus patriotišką dainą nuaidėjo skambutis.
(plačiau)

Studijos užsienio universitetuose

Gruodžio 21 d. bibliotekos vedėja Vida Gudelienė pakvietė buvusius mokinius, dabartinius studentus, savo studentiška patirtimi pasidalyti su vienuoliktokais. Tad buvę mūsų gimnazistai Rutkauskas Valentas, Bražėnas Antanas, Gudelis Donatas ir Kriščiūnas Mindaugas dabar jau studijuojantys, arba jau bandantys dirbti Anglijoje ir Danijoje, mielai sutiko papasakoti.
(plačiau)

Studijos Lietuvos universitetuose

Gruodžio 18 d. 60 mokinių išvyko į VGTU biblioteką, VU ekonomikos ir matematikos, informatikos fakultetus. Susipažino su mokymosi galimybėmis šiuose fakultetuose, bendravo su studentais ir dėstytojais.
(plačiau)

Bibliotekininkių susitikimas

Gruodžio 15 d. į mūsų gimnazijos bibliotekos organizuotą susitikimą rinkosi Utenos rajono mokyklų bibliotekininkės. Susitikimo metu vienuoliktokai parodė literatūrinę – muzikinę kompoziciją "Rašytojai – A. Šapokos gimnazijos svečiai", kurioje buvo prisiminti rašytojai R. Gavelis, A. J. Jonynas, Bitė Vilimaitė, Juozas Aputis, Saulius Šaltenis.
(plačiau)

"Netradiciniai Kalėdiniai atvirukai pagal pasakų herojus"

Gruodžio 7 d. bibliotekoje atidaryta 1-2 klasių tekstilės darbų paroda – konkursas "Netradiciniai Kalėdiniai atvirukai pagal pasakų herojus". Parodą pristato 1b kl. mokiniai ir auklėtoja Edita Bugvilionytė. Kviečiame visus mokinius dalyvauti gražiausio atviruko rinkimuose. Balsavimo lapeliai bibliotekoje. Nugalėtojas bus apdovanotas per parodos uždarymą.
(plačiau)

Popietė "Rašytojai – gimnazijos svečiai"  

Lapkričio 30 dieną bibliotekoje vyko popietė "Rašytojai – gimnazijos svečiai". Buvo prisiminti žymiausi kūrėjai, kurie lankėsi mūsų mokykloje, bendravo su gimnazistais ir mokytojais, skaitė savo kūrybą. 3c klasės mokiniai suvaidino fragmentą iš Sauliaus Šaltenio pjesės "Škac, mirtie, visados škac", buvo skaitomos ištraukos iš rašytojų Ričardo Gavelio, Bitės Vilimaitės, Juozo Apučio prozos, o Antanas A. Jonynas pristatytas ne tik kaip poetas, bet ir vertėjas – Getės „Fausto“ ištraukas gimnazistės skaitė ir vokiškai, ir lietuviškai. Popietę paįvairino įvairių žanrų muzikiniai intarpai, skaitomus ir deklamuojamus tekstus paįvairino ekrane demonstruojamos nuotraukos, kuriose užfiksuoti rašytojai "šapokiukų" apsupty.
(plačiau)

Svečiavosi Vasilijus Trusovas

Lapkričio 29 d. bibliotekoje lankėsi lietuvių k. mokytojas Vasilijus Trusovas su savo mokiniais iš Zarasų "Ąžuolo" pagrindinės mokyklos. Popietės metu mūsų mokiniams mokytojas pasakojo apie savo kūrybą ir pristatė knygą "Siauri likimo vartai".
(plačiau)

Po Azerbaidžano saule  

Ar yra čia kada nors besimurkdžiusių rytietiškos saulės vonioje? Pasirodo yra, ir visus egzotikos mėgėjus demaskavo lapričio 16 dieną Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos skaitykloje vykusi Tolerancijai skirta popietė. Kaltininkės – bibliotekininkė Vida Gudelienė (argi stebina?) bei istorijos mokytoja Jolita Baltuškienė. Visgi jos nebandė atskleisti neteisėtų išvykų atostogauti, o išvyniojo tolerancijos gijas, gretindamos lietuvišką bei azerbaidžanietišką mentalitetą, kurį energingai detalizavo 3e klasės moksleivė Nazly.
(plačiau)

"Kelionės puslapį atvertus"

Viskas prasidėjo praeitų metų vasarą, kai buvome kelionėje Utena – Utena. Jos metu aplankėme net keturias valstybes: Lenkiją, Vengriją, Slovakiją ir Ukrainą. Ukraina ir Karpatai buvo šios kelionės pagrindiniai tikslai. Žinoma, patyrėme daug nuotykių, parsivežėme daug įspūdžių, o dar daugiau gerų nuotraukų. Na kelionė baigėsi, atrodo ir viskas. Bet taip tik atrodė.
(plačiau)

Riba tarp fantastikos ir realybės

Utenos Adolfo Šapokos mokykla kiekvienais metais organizuoja pažintines keliones ir turistinius žygius po įvairius pasaulio kampelius. Šių metų pavasario tikslas - ištyrinėti Karpatų kalnus. Su gausiu būriu mokytojų ir nuotykius mėgstančių mokinių leidomės į žygį.
(plačiau)

Konstitucijos egzaminas

Spalio 15 d. įvyko antrasis Konstitucijos egzamino turas, kuriame dalyvavo 5 geriausiai pasirodę pirmajame ture gimnazistai – Adelita Vanagaitė, Justina Brazauskaitė, Ignas Puodžiukas, Algirdas Dumskis ir Raimonda Laurinavičiūtė. Nugalėtoja tapo Adelita Vanagaitė.
(plačiau)

Konstitucijos egzaminas

Spalio 1 dieną bibliotekoje ir skaitykloje vyko pirmasis Konstitucijos egzamino turas, kuriame Konstitucijos egzamino testą 40 3-4 klasių gimnazistų.
(plačiau)
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!