Bibliotekų savaitė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje

Balandžio 26 dieną gimnazijoje startavo Bibliotekų savaitė "Skaityk bibliotekoje", kuri prasidėjo popiete, skirta Justino Marcinkevičiaus kūrybai. Į biblioteką susirinkę gimnazistai klausėsi deklamuojamų poeto eilių, skaitomų ištraukų iš jo publicistikos. Visi galėjo išgirsti 1d klasės mokinių inscenizuotą eilėraštį "Šypsena", dainuojamąja poezija virtusius kūrinius "Mokyklinė mūza", "Langai", "Baladė apie koją", o populiariąją "Laisvę" niūniavo visa auditorija. Buvo išgirstas ir įtaigus poeto žodis – iš ekrano kreipėsi pats Justinas Marcinkevičius, ragindamas ne tik neužmiršti knygos, bet ir ją pagerbti. Tarsi atsakas į poeto žodžius buvo renginio metu atversta didžiulė knyga, kurią mokytojos Editos Bugvilionytės mokiniai pasiuvo ir išpuošė. Ši knyga bus tarsi paminklas knygai, o į ją galės rašyti visi norintys ir nestokojantys gražių žodžių gimnazijos bendruomenės nariai.
Kitą dieną įvyko ir visų, ypač gimnazijos antrokų, lauktas renginys. Tai buvo ne kas kita, o kasmetė pačių mokinių kurtų filmukų peržiūra. Šiemet mokyklos bibliotekos vedėja Vida Gudelienė pateikė išties įdomią ir plačią temą – "Mano klasė ir biblioteka". Antrokai nepatingėjo: sukūrė įdomių filmukų, kuriuose atskleidė savo klasių santykius su biblioteka, jos vedėja, akcentavo, ką jiems reiškia ši gimnazijos vieta, kuo ji juos žavi. Autoritetinga komisija, vadovaujama istorikės Birutės Kairienės, peržiūrėjo visus filmukus, įvertino jų originalumą, turinio kokybę, temos perteikimą, techninį išbaigtumą bei pristatymą ir nusprendė, jog labiausiai pergalės nusipelnė 2b klasė, kurios darbą puikiai įvertino ir publika.

Balandžio 28 dieną į bibliotekos skaityklą susirinko palyginti nedaug, tačiau labai susikaupusių ir ryžtingai nusiteikusių mokinių. Tai buvo į kasmetę viktoriną "Ką žinai apie knygą?" pakviestos pirmokų komandos. Šioje popietėje jos turėjo parodyti savo išprusimą bei apsiskaitymą ir atsakyti į painius testo klausimus. Norintys pasiekti pergalę privalėjo išvardyti kuo daugiau H. K. Andersono pasakų, lietuvių rašytojų, savo kūrybą slėpusių po slapyvardžiais, ir atsakyti į kitus klausimus. Fortūna nusišypsojo trims komandoms, kurių nariai galėjo savo žinias įrodyti indvidualiai. Visos viktorinos nugalėtoja tapo 1a klasės mokinė Karolina Bieliauskaitė.

Savaitės pabaigoje bibliotekininkė Vida kartu su istorijos mokytojomis suorganizavo išvyką į Kernavę. Saulėtą ir pavasarišką dieną, išlydėti gimnazijoje vykusios "Gatvės muzikos dienos" garsų, mokiniai ir mokytojai patraukė į senąją Lietuvos sostinę. Ten nuvykę apžiūrėjo visus penkis Kernavės piliakalnius, pasivaikščiojo Neries krantu, pamatė Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią.

Be šių didžiųjų renginių, bibliotekoje buvo eksponuojamos ir dvi parodos. Pirmoji – "Aplankalas padėkai". Ją sudarė 1-4 klasių mokinių darbai. Kiekvienas aplankalas buvo originalus, darytas skirtingomis technikomis. Antroji paroda – "Raštas architektūroje", kurioje mokiniai rodė savo išmonę, kurdami projektus apie įvairius užrašus, papuošusius garsius statinius.

Bibliotekų savaitę užbaigė gegužės 13 dieną nugriaudėjusi "Paupoforų" šventė, skirta Spaudos ir Knygos dienai paminėti. Jos metu bibliotekos vedėja V. Gudelienė apdovanojo visus, kurie padėjo bibliotekai, laimėjo įvairius joje organizuotus renginius. Nepamiršti buvo ir filmukų konkurso "Mano klasė ir biblioteka", viktorinos "Ką žinai apie knygą?", parodų "Aplankalas knygai" bei "Raštas architektūroje" nugalėtojai. Iškilmingai ir gražiai buvo užbaigta savaitė, pilna įvykių ir malonių staigmenų.

Anelė Raudytė
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!