Skaitykla

Gimnazijos skaitykloje įrengta 30 darbo vietų. Skaitykloje gaunama 12 pavadinimų žurnalų ir 10 pavadinimų laikraščių. Nuolat pildoma teminė periodinų leidinių kartoteka. Pastovai eksponuojamos parodos, vyksta renginiai. Ypatingas dėmesys skiriamas Patobulinto mokymo modeliui ir mokinių orientavimui į aukštąsias mokyklas. Biblioteka yra sudariusi sutartį su leidykla "Tyto Alba", kuri atvyksta į gimnaziją ir pristato savo leidykloje išleistas knygas. Mokytojai turi galimybę vesti pamokas, pasinaudojant video, audio paslaugomis. Skaitykloje teikiama mokama kopijavimo paslauga.