Paupoforai  

Gegužės 10 d. spaudos, knygos dienai paminėti "Paupoforų" įteikimo šventėje buvo pagerbti bibliotekoje vykusių akcijų, parodų, viktorinų nugalėtojai. Paskelbtas geriausias bibliotekos metų skaitytojas, pristatyti bibliotekos draugai.

(plačiau)

Nugriaudėjo nacionalinė bibliotekų savaitė

Balandžio 23-27d. mūsų gimnazijoje vyko nacionalinė bibliotekų savaitė. Ji švenčiama jau nuo 2001m. ir jau tradiciškai prasideda balandžio 23-ąją dieną, kuri UNESCO yra paskelbta Pasaulio knygų ir autorių teisių diena. Per savaitę įvyko ne tik tradiciniai renginiai bibliotekoje, kaip dešimtokų kurtų filmukų peržiūra, skaitymo popietės, parodos, bet ir šis tas naujo - knygų mainų kampelis.

(plačiau)

Knygnešio dienos paminėjimas

Kovo 26 d. buvo paminėta knygnešio diena.
(plačiau)

Raštingiausio mokinio konkursas

Kovo 16 d. gimnazijos skaitykloje įvyko "Raštingiausio mokinio konkursas".
(plačiau)

Parodos Adolfui Šapokai uždarymas

Vasario 27 d. įvyko parodos, skirtos Adolfui Šapokai, uždarymas.
(plačiau)

Šapokiukai "Knygų mugėj"

Vasario 24 d. 100 Adolfo Šapokos gimnazistų vyko į kasmetinę "Knygų mugę". Mugės metu mokiniai susipažino su naujai išleistomis knygomis, lankėsi konferencijose, susitikimuose su rašytojais.
(plačiau)

Paroda Adolfui Šapokai

Vasario 15 d. pristatyta mokinių darbų paroda, skirta Adolfo Šapokos 106-osioms gimimo metinėms paminėti.
(plačiau)

Šimtui dienų likus...

Vasario 10 d. gimnazijoje vyko tradicinė 100-dienio šventė. Pamokų metu istorijos mokytoja Birutė Kairienė bibliotekoje dvyliktokams pravedė šventinę pamoką, o bibliotekos vedėja Vida Gudelienė mokinius supažindino su gimnazijos veikla ir mokinių atliktais projektais.
(plačiau)

Šapokiukas visur šapokiukas!  

Kartą metuose pasitaiko akimirka, kai gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas skaito metinį pranešimą ne per oficialumu trenkiantį susirinkimą, bet per jaunatviška energija pulsuojančią vakaronę. Niekas nemėgina dengti žiovulio, apsimesdami, jog smakrą kaso. Susirinkusieji fiksuoja menkiausius faktelius, bandydami suvokti, ką pražiopsojo, ką edukacinėje gimtinėje vykstant pramiegojo, kol sėdynę bandė supažindint su universitetiniais krėslais. Taip nutinka, kai parskrenda Šapokiukai.

(plačiau)

Antanui Škėmai - 100 (101)

Rudens pabaiga – įdomus metas abiturientui. Ne dėl to, kad puvėsiais virtusius ir sentimentus šiltajam metui kutenančius lapus galutinai paslepia pusnys (kalbu teoriškai, tad dabartinė situacija nebūtinai tokia), o dėl naujų pažinčių. Būtent tada daugelis Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientų sąsiuviniuose išgraviravo Antano Škėmos vardą ir įsisupo į "Baltą drobulę".
(plačiau)

"Pro Azerbaidžano langą"

Lapkričio 16 d. paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Skaitykloje buvo pristatytas projektas "Pro Azerbaidžano langą". Azarbaidžano kultūrą, papročius pristatė mūsų dvyliktokė Nazly Gulijeva. Šis projektas įrodė, kad tarp žmonių iš skirtingų kultūrų egzistuoja draugystė.
(plačiau)

Svečiuose kariūnai

Kariuomenės dienai paminėti į gimnazijos biblioteką atvyko Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai Aurimas Juodka, Pakalnis ir Germanavičius. Pirmakursis A. Juodka pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais iš studentiško gyvenimo, o Pakalnis Ir Germanavičius pristatė Jono Žemaičio karo akademiją, gyvenimo ir mokslo sąlygas joje.
(plačiau)

Jonui Basanavičiui - 160

Tautos atgimimo patriarchui Jonui Basanavičiui prisiminti bibliotekoje buvo pristatyta paroda. Pristatymo metu vyko debatai vienas prieš vieną. Debatavo Nazly Gulijeva ir Ugnė Žemaitytė.
(plačiau)

Mokytojų ir mokinių darbų paroda

Mokytojų dienos proga bibliotekoje mokytojai ir mokiniai pristatė personalinių darbų parodą. Parodos lankytojai galėjo pasigrožėti matematikos mokytojų A. Grašienės ir K. Daraškevičiūtės, K. Miškinytės, anglų k. mokytojo Antano Budvyčio, technologijų mokytojos Editos Bugvilionytės, dailės mokytojos Rūtos Vanagickienės ir mokinių darbais.
(plačiau)

Naujieji darbininkai

Paprastai į kitą fabriką perkelti darbininkai jaučiasi nedrąsiai: žvilgsnis į naujojo viršininko akis – žvilgsnis į nežinią, įrenginiai nepaklūsta – vis rankos kažkodėl stingsta, o kur dar senbuvių ironiški žvilgsniai ir jų pavydą keliančios darbo užgrūdintos rankos!
(plačiau)

"Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones"

Baigtas įgyvendinti Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto "Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones" I etapas. Projekto tikslas - gerinti mokyklų bibliotekose teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, keliant mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetenciją.
(plačiau)
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!