Antanui Škėmai - 100 (101)

Rudens pabaiga – įdomus metas abiturientui. Ne dėl to, kad puvėsiais virtusius ir sentimentus šiltajam metui kutenančius lapus galutinai paslepia pusnys (kalbu teoriškai, tad dabartinė situacija nebūtinai tokia), o dėl naujų pažinčių. Būtent tada daugelis Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientų sąsiuviniuose išgraviravo Antano Škėmos vardą ir įsisupo į "Baltą drobulę".
Antanas Škėma – XX amžiaus lietuvių išeivijos rašytojas: bene novatoriškiausias mūsų prozininkas bei dramaturgas. Mano subjektyvia nuomone, jo autobiografija savo kontrastingumu turėjo sudarinėtojus bei tyrinėtojus priversti šoktelti nuo kėdės arba giliau į ją smegti. Medicinos, teisės studijos bei teatralo karjera Lietuvoje, pastarojo pomėgio kilstelėjimas į naują meistriškumo lygį Jungtinėse Amerikos Valstijose. Darbas laikraščio „Vienybė“ redakcijoje, intelektualios paskaitos, paskaitos, paskaitos... Išprotėjusi motina, bolševikų antižmogiškumas, priverstinė emigracija, žūtis autoavarijoje Pensilvanijoje. Kultūrą puoselėjantys "Up" bei asmenybę it įkaitintu kuolu trankantys "Down". Tokią Antano Škėmos metafizika padengtą istoriją jo šimtmečio (pasak "popieriaus", šimtasvienmečio) proga gimnazijos skaitykloje atkūrė 4c klasė.

Susirinkę moksleiviai bei svečiai iš kitų mokyklų valandai papuolė į eklektišką erdvę: urbanistitinė atmosfera, persipynusi su liaudies kūrybos bei praeities epochų elementais. Antanas Škėma (Laurynas Urbanavičius) įeina, nusimeta paltą, įsitaiso krėsle ir nerūpestingai žaisdamas degtuku pasakoja apie save, taip tarsi pabrėždamas gyvenimo liepsnos trapumą. Atidžiau patyrinėję modernisto prozą bei dramas, atrastume daug aliuzijų į jo autobiografiją, todėl vakaro metu žodiniai faktai buvo "pagrįsti" kūrinių ištraukomis bei miniatiūromis. Pirmiausiai, 4c klasės mokiniai savaip interpretavo gyvenimo beprasmybe ir mirtimi alsuojantį Pijaus ir Elenos dialogą iš dramos "Pabudimas". Nors vaidinimas neprailgo, aktoriai įrodė, jog per porą dienų galima įsijausti į XX amžiaus "mažo" žmogaus tragizmą ir sujaudinti publiką. Antano Škėmos ironišką žvilgsnį į lemtį bei atsidavimą ideologijai perteikė „Baltos drobulės“ scenos: paradoksalus Antano Garšvos teismas Juozapato pakalnėje, kilęs veikėjo pasąmonėje; Garšvos ir Vaidilionio konfrontacija dėl poezijos tikslo; to paties Antano Garšvos ir jo kolegos Stanley pokalbis apie, grubiai tariant, savižudybės šviesiąsias puses. Škėma dažnai laiką leisdavo menininkų sambūriuose, todėl į jo šimtmetį buvo pakviestas ir Fransua Vilonas, Prancūziją kadaise žavėjęs talentu derinti poeziją ir lėbavimą. Jo kviesliais tapo garsiąją "Pakaruoklių baladę" deklamavęs nuteistųjų kvintetas, taip atspindėdamas kultinio Antano Garšvos korimosi sceną, dėl klampios Šopenhauerio filosofijos.

Kad žiūrovai visiškai nepanirtų į būties analizę, skaitykloje aidėjo muzika. Saksofonas kovojo su birbyne, mokytoja Latonienė ir kolektyvas kankliavo, dainavo, pūtė skudučius. Afrikietiškieji būgneliai trinksėdami pabrėžė vakaro eklektikos idėją.

Taigi šapokiečiai Antaną Škėmą dausose šokdino ir bandė prakalbinti jo paties žodžiais. O jis tikrai kalba. Galinėjantis su "Baltos drobulės" vingrybėmis ir bandant išnarplioti autoriaus minčių srautą, pro lūpas ima sprūsti atsakymai į filosofijos pagrindą sudarančius klausimus. Aišku, neriant per staigiai, kyla rizika susimušti kaktą, todėl ir buvo suorganizuota šimtmečio vakaronė: pamažu pažinti, įvertinti, atsirinkti vertingiausias idėjas. Belieka viltis, jog šapokiečiai nenustos organizuoti švenčių, skirtų kultūros ikonoms, o tiems, kurie vis dar bičiuliaujasi su Škėma per "Baltą drobulę", belieka palinkėti valios ir drąsos. Posakis skolintas, tačiau velniškai teisingas: jei šio romano neskaitei ilgiau nei "Altorių šešėly" – nieko neperskaitei..
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!