"Kelionės puslapį atvertus"

Viskas prasidėjo praeitų metų vasarą, kai buvome kelionėje Utena – Utena. Jos metu aplankėme net keturias valstybes: Lenkiją, Vengriją, Slovakiją ir Ukrainą. Ukraina ir Karpatai buvo šios kelionės pagrindiniai tikslai. Žinoma, patyrėme daug nuotykių, parsivežėme daug įspūdžių, o dar daugiau gerų nuotraukų. Na kelionė baigėsi, atrodo ir viskas. Bet taip tik atrodė.
Šiais mokslo metais istorijos mokytoja B. Kairienė ir bibliotekininkė V. Gudelienė pasiūlė dalyvauti konkurse „Įspūdingiausias, o gal ir įsimintiniausias vasaros turistinis įvykis“. Na mes su bendraklase ir sutikome. Rašydamos šį darbą prisiminėme daug nuostabių įvykių, peržiūrėjome kelionės nuotraukas, Aišku, parašėme tą darbą. Tik tuo viskas nesibaigė. Kadangi mes rašėme darbą apie kelionę į Ukrainą, tai mūsų paprašė ir pasidalinti įspūdžiais apie tą kelionę, t.y., sudalyvauti pamokoje „Kelionės puslapį atvertus“. Na ką, ir šiai pamokai reikėjo pasiruošti: susidėlioti nuotraukas eilės tvarka, ką aplankėme, taip pat nepamiršti ir pasidalinti įspūdžiais: tai reiškia pasirašyti, ką kalbėti. Daug nervų ir pastangų buvo įdėta. Pagaliau, išaušus tai dienai, kai reikėjo kalbėti, pasakoti (o kalbėjimas man problema) apie kelionę, šaš ir mano bendraklasė nenustygome vietoje, nerimavome. Mus susodino ant minkštasuolių, o pamažu pradėjo rinktis ir žiūrovai.

Viskas... prasideda. Pamoka prasidėjo linksma gaida: padainuotos dvi dainos; „People burn“ ir „Ilgas kelias“. Tada sekė pasakojimas: savo įspūdžiais pakaitomis dalijosi: bibliotekininkė V. Gudelienė, istorijos mokytojos: B. Kairienė ir D. Dudėnienė ir mes. Nereikia pamiršti, kad mokytojos pateikė daug informacijos apie aplankytas vietas, todėl pamokos pabaigoje ir buvo apdovanotos prizais. Pamoka buvo ir įdomi, ir linksma, ir turininga. Aišku, nereikia kreipti dėmesio į mažus nesklandumus, jų visada pasitaiko. Bet visgi aš džiaugiausi, kad istorijos mokytoja pažadėjo nerašyti paskutinio kontrolinio (žinau, kad jį parašiau prastai) pažymio už dalyvavimą. Smagu dalyvauti tokiose pamokose ne tik prisimeni linksmas akimirkas, bet ir išgirsti kažką vertingo. Vis dėl to kartais naudinga pagyventi ir praeitimi...

Sandra
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!