Kai baigiasi sesija... jie sugrižta!  

Artėja pavasaris – paukščiai, tikriausiai, jau pakeliui namo... Baigėsi sesija – studentai grižta į savo didžiais prisiminimais apipintą "pilį" - Adolfo Šapokos gimnaziją. Ir išskėstom rankom, kaip kažin ką, juos pasitinkame, nes kai jie atvažiuoja, gimnazijos bibliotekoje šventė.


Jei kas pražiopsojote, šiemet ji jau buvo. Ramią sausio 28-osios popietę. Juk retas galėjo nepastebėti, kaip dalį dienos tai skaitykloje, tai bibliotekoje šen bei ten trepsi, nervingai murma susirinkę dvyliktokai (Algirdas Dumskis , Miglė Šniukaitė, Ingrida Pikiotaitė, Gelminė ir Monika Giedrytės,) ir 3b klasės mokiniai (Eglė Gliukaitė, Lukas Gabrionis, Arnas Saplys)... Kaip čia pat skubiu žinsgniu ir bibliotekininkės pirmyn atgal vaikšto, stalą, kedę ar suolą pastumia, pataiso., pataria ... O ir mokytojai, tai vienas, tai kitas atlekia, klausia "kada?" arba "trečią, ar ne?"... Ir dar tas muzikantų bruzdesys, melodijų nuotrupos... žodžiu, jauki sumaištis virė gimnazijos bibliotekoje, besiruošiant savų svečių sutikimui.

Ir galų gale prasiveria "pilies vartai", žengia pro juos jauni, gražūs, atrodo, protingi šapokiukai. Jie būriuojasi - džiaugiasi ir vieni kitus "susitikę, ir kad mokykloje", apžiūrinėja naujienas, aišku, neaplenkia valgyklos - sako, "čia nepakartojama!.. net jei ir žuvis...". Trečiokai Lukas ir Arnas (ta proga net baltiniais pasipuošę) skuba juos registruoti, po to mosteli ranka į šviesulį tamsaus koridoriaus gale - "prašom", taria, ir jau sveikinasi su kitu... Kai pagalvoji, kad tie studentai buvo mokiniai, darosi keista matyti mokytojų žvilgsnį, sveikinantis bespaudžiant jiems ranką (tarsi didžiuotųsi, galvotų "va, aš jį mokiau"). Net jei būtų gaila, tai tiesa. Bet gaila nėra, nes mums patiems gera žiūrėti į protingesnius žmones, jų klausytis (ypač pagalvojus, kad patys tokiais tapsime).

Tiesa, tiems, kurie praleido malonų šventės reginį... Skaitykloje studentus pasitiko bibliotekos vedėja Vida ir gimnazijos direktorius, kuris tarė pirmuosius sveikinimo žodžius. O renginys prasidėjo Eglės Neseckaitės monologu - studentiško gyvenimo pristatymu. Po jo pasirodė psichologas, kurio kosultacijų depresuojančioms dvyliktokėms forma buvo sujungti studentų pasakojimai. Išklausėme Rūtos Mačiulytės, dabar Vilniaus Universiteto pirmo kurso medicinos studentės, universiteto ir studijų jame pristatymo, su nuotraukomis multimedijos ekrane. Nustebino Linos Jukonytės , taip pat pirmo kurso, tik Kauno Technologijos universiteto studentės, pasakojimas apie elektros energijos technologijų studijas. Sudomino ir jos patirtis studentų atstovybės veikloje. Taip pat smagu buvo klausytis Tomos Kraujelytės pasakojimų apie studentiška gyvenimą ir tiksliųjų mokslų studijas Vilniaus universitete. Netrukus internetu susisiekėme su šapokiukais, besitobulinančiais Danijoje. Studijų patirtimi su mumis dalijosi Benas Pelėda (ISM), nuvykęs pasisvečiuoti, Kristina Pelėdaitė ir Gintarė (Danish Academy of Business and Technology studijuojančios Marketing Management) ir Koge business college multimedijos dizaino studentai: Donatas Gruodis, Donatas Gudelis, Paulius Pinkevičius, Vytautė Zapolskaitė. Pertraukose tarp pasakojimų muzikos terapija klausytojus džiugino Silvija Guzovijūtė, Ugnė Malinauskaitė, Ignas Šileikis , Simas Pertauskas, Silvija Slapšytė ir mažųjų akordeonistų trio. O jų fone - multimedijos ekrane – išėjusiesiems Vida Gudelienė priminė rūmų gyvenimo akimirkas fotonuotraukomis, o svarbiausių švenčių vaizdus - filmu. Be kita ko, 1e klasė visus maloniai pradžiugino filmuku apie savo gyvenimą gimnazijoje. Štai tokia buvo minėta šventė, tik bijau, kad neįmanoma yra nupasakoti studentų patirties, jų patarimų svarbos mums, kuriems dar kelias ilgas...

Reikia paminėti, jog dar prieš Kalėdas, gruodžio 21 dieną, iš Anglijos ir Danijos universitetų sugrįžę Valentas Rutkauskas, Mindaugas Kriščiūnas, Antanas Bražėnas ir Donatas Gudelis , dalijosi savo rūpesčiais, džiaugsmais studijuojant ir nurodė raktus nuo savo universitetų durų. Na o M. Kriščiūnas, jau magistrantūrą baigęs šapokiukas, papasakojo viską nuo A iki Z apie studijas užsienyje. Pasisekė tiems, kurie turėjo progą jų paklausyti.

Ech, tarsi kokie pavasario šaukliai sugrįžo studentai į savo tvirtovę įrodę, jog "Šapokiukas visur šapokiukas", ir vel išlėkė, kad sugrįžtų... Tuo tarpu mes - pakylėti, su džiaugsmu prisimename juos ir toliau kremtame mokslus - galbūt kada tapsime tokiais pat studentais ir jau mums su pasididžiavimu mokytojai spaus rankas...

Marija Keraminaitė
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!