Išvyka į Kernavę

Gegužės 6 d., penktadienį, dviejų aukštų autobusas nuo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pajudėjo link Kernavės. Kadaise ji buvo Lietuvos sostinė, o šiandien tiesiog nedidelis miestelis, tačiau vis dar labai svarbus istoriniu požiūriu. Ir, žinoma, nuostabiais piliakalniais. Nors jau visai netrukus prasidės egzaminų maratonas, bet daugiausia keliaujančių buvo abiturientai. Istorijos mokytoja B. Kairienė sakė: "Kiekvienas pilietišku save laikantis žmogus turi būti aplankęs Kernavę ir susipažinęs su jos istorija." Juolab, kad valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004m. buvo įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Piliakalniai - išraiškingiausias rezervato elementas. Jie yra istorinių-gamtinių pocesų ir ilgalaikės žmogaus veiklos palikimas. Nors Lietuvoje jų galime priskaičiuoti ne vieną šimtą, tačiau visame Baltijos jūros regione nerasime kito tokio penkių piliakalnių komplekso. XIX a. jiems net gi buvo sugalvoti vardai: Pilies, Aukuro, Mindaugo, Lizdeikos ir Kriveikiškio. Dauguma ekskursijos dalyvių nepatingėjo ir užlipo ant kiekvieno.
Be to, netoliese buvo ir daugiau demesio vertų objektų: XIX a. klasicistinė aštuoniakampė koplyčia, XX a. pr. neogotikinė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia, geležinio vilko, išskilmingai skelbiančio: "Mes be Vilniaus nenurimsim, ne!", skulptūra bei Vytauto Didžiojo paminklas. Kelionės metu turėjome galimybę pasigerėti Pajautos slėnio vaizdais, pasivaikšioti Nėries pakrante. Gidė paragino čia sugrįžti vasarą, kai bus atliekami archeologiniai kasinėjimai, arba rudenį, kai pagaliau atsidarys kol kas vis dar restauruojamas muziejus.
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!