Popietė su Mykolaičiu-Putinu

„Iš lėto pasisuko metų ratas / Ir jo pirmasis stipinas / Mane iš nebūties iškėlė.“ – tokiais žodžiais prasidėjo popietė, skirta Vinco Mykolaičio – Putino atminimui. Šiemet sukako 120 metų, kai gimė šis lietuvių literatūros klasikas, poetas, prozininkas, vertėjas, literatūros mokslininkas bei vienas iškiliausių XX amžiaus Lietuvos kūrėjų.
Putino kūrybos laikotarpis prasidėjo 1911 m. eilėraščio publikacija Seinų laikraštyje ir tęsėsi iki pat jo mirties datos – 1967 metų. 1917 m. rašytojas išleido pirmąją knygą – eilėraščių rinkinį „Raudoni žiedai“. Vėliau apsigynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją, Kauno Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetuose dėstė literatūrą, redagavo žurnalą „Židinys“, globojo studentų draugiją „Šatrija“, kurioje užaugo visa tarpukario Lietuvos menininkų karta. Šiuo laikotarpiu pasirodė reikšmingiausi ne tik Putino, tačiau ir visos lietuvių literatūros kūriniai.
Kiekvienais metais, visi vienuoliktokai susiduria vis su ta pačia problema – perskaityti ir suprasti romaną „Altorių šešėly“, tad mokyklos bibliotekoje vykusi popietė buvo skirta šio kūrinio pažintinėms ištraukoms. 1932–1933 metais rašytojo išleistas intelektualinis psichologinis romanas sukėlė tikrą bombos sprogimą Lietuvoje, dėl kurio V. Mykolaitis bažnyčios buvo ekskomunikuotas ir su ja susitaikė tik po 30 metų.
Džiugu, jog iniciatyvos nagrinėjant garsųjį kūrinį „Altorių šešėly“ popietės metu ėmėsi antrų klasių gimnazistai: dalyviai išgirdo ir raiškųjį skaitymą, ir poeziją, o trečiokai deklamavo eiles. Nuskambėjo ir Vytauto Kernagio atliekama daina „Margi sakalai“. Paklausite, o kuo gi tai susiję su Putinu? Atsakymas paprastas – šios dainos tekstas laikomas vienu tipiškiausių ir žinomiausių rašytojo simbolistinių eilėraščių.
Žinias apie Mykolaitį-Putiną, jo kūrybą mokiniai gali patobulinti susipažinę su skaitykloje paruošta paroda apie Putiną.
Popietę užbaigė lietuvių kalbos mokytojas Algimantas Siaurusaitis, parodęs ne tik vaizdo įrašus apie Vincą Mykolaitį-Putiną, tačiau ir padeklamavęs savo kūrybos eilėraščius.
Gyvenimas – istorija, kuri nuolat kartojasi. Manau, verta atsigręžti į praeitį arba šiuo atveju atversti galbūt seną, tačiau pamokymų pilną knygą ir kažko pasimokyti, o pasisemti patirties tikrai yra iš ko. Tereikia nepatingėti.
Ingrida Jotkaitė
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!