Vilnius - Ryga - Talinas

Šie metai kupini svarbių Lietuvai datų. Tai Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis, pirmosios šalies prezidentės Dalios Grybauskaitės išrinkimas ir, žinoma, Baltijos kelio dvidešimties metų jubiliejus.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija šią datą paminėjo renginiu mokyklos bibliotekos skaitykloje, kurio metu buvo aptariama Baltijos kelio dvidešimtmečiui pažymėti skirta pažintinė ekskursija "Vilnius – Ryga – Talinas". Šios kelionės iniciatorės buvo mūsų gimnazijos bibliotekos vedėja Vida Gudelienė ir istorijos mokytoja Birutė Kairienė. Ekspedicijos tikslas - savo akimis išvysti Didįjį Baltijos kelią, pajusti jo dvasią, o ne vien tik pasiklausyti pasakojimų apie jį. Juk sakoma: "Geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti". Kelionėje dalyvavo ne tik Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai bei jau baigę mūsų mokyklą studentai, bet ir "Saulės" gimnazistai.

Turbūt manote, kad ši išvyka buvo kaip visos: mokiniai pasivaikščiojo, pažioplinėjo ir viskas. Nemanykit... Ekspedicijos dalyviai turėjo jiems paskirtas užduotis ir privalėjo atidžiai klausytis gidų bei mokytojų pasakojimų. Grįžę namo jaunieji keliautojai paruošė reprezentacijas apie Baltijos šalis, kuriuos ir pamatėme pristatymų metu. Renginio dalyvius žavėjo Silvijos Slapšytės bei Silvijos Guzovijūtės dainos , kurioms gitara akomponavo Karolis Ruzgas. Pristatymo metu žodį tarė ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Šulgienė bei pats direktorius Saulius Brasiūnas.

Šis trumputis didžiulio jubiliejaus paminėjimas neprailgo ir norėjosi, kad tęstųsi dar ilgiau, tačiau nuaidėjo mokyklos skambutis ir visi suskubome į pamokas . Nusivylusių šiuo Baltijos kelio dvidešimtmečio paminėjimu nebuvo! Tad tikimės ir laukiame dar daugiau nuostabių ir turiningų ekskursijų bei renginių mūsų bibliotekoje.

Karolis Ruzgas
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!