Paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 6 d. gimnazijos bibliotekoje vyko pamoka, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Pamokoje dalyvavo 2a ir 2d klasės bei pakviesti kitų klasių mokiniai. Antrokai, susiskirstę į komandas, sprendė protmūšio klausimus apie spaudos draudimo laikotarpį, mūsų gimnazijos spaudą, kalbos įdomybes. Pertraukose tarp protmūšio dalių mokytoja R. Latvėnienė padėkojo aktyviausiai rašantiems gimnazijos laikraštyje „Paupėjoje", o bibliotekininkė Vida Gudelienė - bibliotekos talkininkams.

Gegužės 6 d. gimnazijos bibliotekoje vyko pamoka, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Pamokoje dalyvavo 2a ir 2d klasės bei pakviesti kitų klasių mokiniai. Antrokai, susiskirstę į komandas, sprendė protmūšio klausimus apie spaudos draudimo laikotarpį, mūsų gimnazijos spaudą, kalbos įdomybes. Pertraukose tarp protmūšio dalių mokytoja R. Latvėnienė padėkojo aktyviausiai rašantiems gimnazijos laikraštyje „Paupėjoje", o bibliotekininkė Vida Gudelienė - bibliotekos talkininkams.

Padėkas už straipsnius ir kūrybines mintis „Paupėjoje" gavo A. Balčiūnaitė, V. Meškuotytė, J. Laučius, B. Klimanskaitė, o padėkos su dovanomis - knygomis - buvo įteiktos E. Augulytei, A. Grigui, D. Grašytei. 1b ir 1c klasių atstovams buvo padėkota už greitą ir kūrybišką prisistatymą „Paupėjoje". K. Katinaitė gavo bibliotekos padėką-dovaną.

Komisija (mokytojos J. Kazlauskaitė ir I. Budreikienė), suskaičiavusi protmūšio rezultatus, komandoms-nugalėtojoms įteikė padėkas ir saldžių prizų.

Daugiau informacijos rasite Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos facebuke.

Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!