"Knygos kelias"

Balandžio 23d., ketvirtadienį, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos skaitykloje įvyko stilizuotas renginukas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Keletą minučių prieš renginį buvo galima girdėti šurmulį, kalbas, pasiruošimo garsus, nervingus eilių kartojimus.
Mini vaidinimą pradėjo gimnazistė Marija Keraminaitė, mergaitė su fleita. Jai grojant buvo įneštos knygos ir pasakojama istorija apie tai, kaip atsirado dabartinių knygų pradininkės: knygos ant veršiuko odos, papiruso. Buvo deklamuojamos vokiškos, prancūziškos, angliškos, ispaniškos, rusiškos ir lenkiškos eilės. Renginio vedėjams Justui Žičkui ir Viltei Smalakytei užsiminus apie lietuvišką raštą visi vėl tikėjosi eilėraščio, tačiau pianinu grojo ir dainavo Avelina Markevičiūtė. Pirmuosius kunigaikščio Gedimino laiškų nuorašus lotyniškai skaitė Kotryna Krupeckaitė. Paulius Pinkevičius paskaitė fragmentą iš Martyno Mažvydo "Katekizmo", o Elvis Laurinavičius visiems sukėlė šypseną primindamas pirmąjį lietuvišką tekstą – tris poterius. Iš tikrųjų, jei taip žmonės šiandien melstųsi bažnyčioje, jaunimo ten būtų ženkliai daugiau. Augustinas Latvėnas citavo ištrauką iš tekstų, parašytų prieš 300 metų ir mintyse iškilo klausimas: kas XVIIIa. buvo likę iš lietuvių kalbos? Atsakymas beldžiasi pats – iš tikrųjų, nieko rišlaus.

Buvo parodytas filmukas, kuriama buvo kalbintos daugiausiai skaičiusios gimnazijos mokytojos. Jį parengė biblioteka ir jos pagalbininkai mokiniai.

"Knyga – tai gyvenimas. Įvykiai. Puslapiai." – pasigirdo įvairių literatūros rūšių interpretacijų performanso metu. Nuo romano, iki enciklopedijos. Gaji mūsų litaratūra, labai gaji.

Bibliotekininkė Vida Gudelienė pasveikino nuo 2000-ųjų daugiausia knygų perskaičiusius mokytojus: Rūtą Vanagickienę, Birutę Siliūnienę, Jolitą Baltuškienę, Aureliją Grašienę ir Laimutę Kaušylienę bei buvusius gimnazijos moksleivius Justiną Kvyklytę, Birutę Tumėnaitę, Gediminą Štikoną, Mildą Ramelytę ir Mantą Tarailį.

Silvija Slapšytė akomponuodama gitara padainavo liaudišką dainą, o Šarūnas Misiūnas renginį užbaigė linksmais birbynės garsais.

Niekada nesusimąstydavai, ką tau reiškia knyga. Tik ne dabar. Dabar turi noro, bet neturi laiko skaityti. Skaityti, ne paskaityti. Prisėsti ir perskaityti storą, 300 puslapių knygą daugelis nebeturim valios, nes stinga energijos. Knygos skaitymas tarsi meditacija ir pabuvimas su pačiu savimi. Linkiu visiems atrasti kruopelytę laiko didžiam malonumui – skaitymui.

Dovilė Tuskenytė
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!