Bibliotekos veiklos ir renginiai spalio mėnesį

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje po džiaugsmingo rugsėjo šurmulio - prasmingi spalio, mokyklų bibliotekų mėnesio, renginiai „Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu, ar jam dvidešimt, ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas". - Henry Ford


Kiekvienas ruduo mokykloje gausus naujai pasirinkusiųjų šviesos kelią - mokslą. Be abejo, šis laikotarpis metuose visiems A.Šapokos gimnazijoje yra tapęs naujų vilčių, planų, darbų, tikslų siekimo savotišku žymeniu. Spalis nuvilnijo džiugindamas ne vien ugningomis lapų spalvomis. Šį mėnesį gimnazijos biblioteka buvo nuolat kupina gimnazistų džiaugsmo, atradimų, naujovių bei kompetentingų susitikimų su kviestiniais įdomiais žmonėmis ir net kolegomis pedagogais iš Latvijos. Spalio 4-5 d. gimnazijos bibliotekininkė Vida Gudelienė kartu su Utenos Švietimo centru, Utenos, Molėtų 14 švietimo įstaigų darbuotojų vyko į tarptautinę ERASMUS+ KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „LEADING TO LEARN TOGETHER" sklaidos konferenciją, skirtą gerosios patirties sklaidai. Joje dalyvavo 100 dalyvių iš penkių Europos šalių. Konferencijoje buvo pristatytas projekto metu sukurtas leidinys, kuriame aprašytos 60 švietimo įstaigų Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje gerosios patirtys, skaityti pranešimai. Buvo užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo ir bendravimo kontaktai. Projektą vykdė Utenos Švietimo centras. Įsibėgėjantys mokslo metai į aktyvias gimnazijos ir bibliotekos ugdymo bei informacijos sklaidos veiklas įtraukė ne tik senbuvių bendruomenę, bet ir jos naujokus. Tai labai svarbu visiems, nes ketverius metus naujokai gimnazistai čia mokysis ir tobulės. Be abejo, jaunų žmonių ugdymas be prasmingų bibliotekos edukacinių veiklų ir jos knygų - neįsivaizduojamas. Vis trumpėjančioms dienoms praskaidrinti bibliotekoje buvo pristatyta ir eksponuojama technologijų mokytojo Gintaro Stanislovėno fotografijos darbų paroda „Dūmų ir dažų fotografija", o susikaupimo suteikė istorijos mokytojos Daivos Dūdėnienės ir jos buvusio auklėtinio, kunigo Nerijaus Pipiro susitikimas. Svečias gimnazistams pristatė naujai išleistą savo kūrybos knygą „Susitikimai". Spalio 17 d. vykusi atvira integruota pilietinio ugdymo, dailės ir bibliotekos veiklas apibendrinanti pamoka „Mano miestas - Utena", rengta mokytojų Jolitos Baltuškienės, Vidos Gudelienės ir Aureolės Maračinskienės, pripildė gimnazistų širdis giedro džiugesio, meilės gimtajam miestui, o biblioteką papuošė nuoširdūs pirmokų piešiniai. Pamoką stebėjo Ventspilio (Latvija) Švietimo įstaigų vadovai. Jau tapo tradicija spalio 23 d. paminėti Molekulės dieną. Tądien bibliotekoje šurmuliavo labai rimti ir kūrybingi mokinių pristatymai, buvo demonstruojamos pagamintos įvairių molekulinių junginių cheminės konstrukcijos, o Chemijos būrelio narys Tomas Vainauskas (3a kl.) net sukonstravo benzeno molekulės modelį. Kol mokiniai su mokytojomis Audrute Zarankiene ir Aureole Maračinskiene darbavosi ties užduotimis ir rungtyniavo tarpusavyje, bibliotekininkė Vida Gudelienė pristatė nuotraukose užfiksuotas praėjusių metų Molekulės dienos akimirkas, supažindino su jau atliktais mokinių darbais. Jaukumo ir prasmės gimnazijos bibliotekoje vykstančioms ugdymo veikloms spalio 25 d. įnešė atvira integruota pamoka „S.Daukantas - lietuvių tautinio ir dorovinio identiteto puoselėtojas", skirta Daukanto 225-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos šimtmečio paminėjimui. Pamokos metu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Bukėnienė ir bibliotekininkė Vida Gudelienė supažindino su svarbiausiais autoriaus darbais, leidiniais, jo nuopelnais literatūrai bei kalbai, aptarė jos ateities realijas. Teorinė dalis buvo paįvairinta edukaciniu-informaciniu filmu, mokinių aptarimais kultūriniu ir pilietiniu aspektu bei lyginamosios analizės metodu, nutiesusiu tiltą tarp senosios ir moderniosios literatūros kūrinių, atvėrusių S. T. Kondroto romano „Žalčio žvilgsnis" tekste esančių vaizdinių, atkeliavusių iš S.Daukanto „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių", transformacijos kelią. Pamokoje senosios Lietuvos literatūros siejimas su šiandiena bei moderniąja literatūra leido mokiniams į tai, kas sena, įprasta ir žinoma, pažvelgti kitu, nauju žvilgsniu. Šio metų laiko pavidalą - trumpėjančias dienas, dažnesnį lietų - gimnazijoje pakeičiame į vykstančias jaukias ir prasmingas mokinių ugdymo(-si) veiklas ne tik kabinetų, bet ir bibliotekos erdvėse. Mokyklos bendruomenė, kaip ir visa gamta, taip pat gyvena pagal K. Donelaičio „Metuose" fiksuojamą Rėdos rato darną: vis organizuojami nauji darbai, veiklos, tikslai. Juk nuo senų senovės gyvenimą švenčiame rudenį. Pastebime, kaip ugniniame klevo lape gamta kasmet dovanoja rudeninį stebuklą, o jo prasmėje kuriame vertingą visiems veiklą. Tegul ji bus mūsų visų dovana kiekvienam sutiktajam mokykloje, norinčiam išmokti, suprasti, tobulėti ir džiaugtis.

Bibliotekos informacija
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!