Edukacinė išvyka „(Ne)pažinta Utena“ ir kūrybinės dirbtuvės „Veiksmų planas bendradarbiavimui su vietos bendruomene“ pagal projektą kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas „ Utenos Švietimo centre. “

Spalio mėn. d. Utenos švietimo centras baigė vykdyti projektą„Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas", kurio veiklas finansavo Lietuvos kultūros taryba.


Spalio mėn. d. Utenos švietimo centras baigė vykdyti projektą„Kūrybiškumo ir bendruomeniškumo stiprinimas", kurio veiklas finansavo Lietuvos kultūros taryba.

 

Pagal projektą 2017 m. kovo - spalio mėn. Utenos r. savivaldybės muziejų darbuotojams ir bibliotekininkams vyko mokymai, kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai, edukacinės išvykos. Edukacinių išvykų į Kauną, Klaipėdą, Telšius metu projekto dalyviai susitiko su Kauno, Klaipėdos muziejų ir Telšių viešosios bibliotekos darbuotojais, susipažino su jų organizuojamomis edukacinėmis veiklomis, kultūrinių paslaugų organizavimo ypatumais. Siekiant naujų iniciatyvų ir projekto idėjų tęstinumo, Lietuvos rašytojų sąjungos narys lietuvių k. mokytojas Stepas Eitminavičius ir tikybos mokytoja Roma Jančauskienė, Utenos miesto erdvėse vedė parodomuosius edukacinius renginius su pasivaikščiojimais po Utenos miestą, miesto parką, bažnyčias pagal jų pačių sukurtas programas.

 

Projektas baigėsi, bet dalyviai suplanavo susitikimų veiklas dar trims mėnesiams. Gautos žinios, Įgytos kompetensijos, gautos žinios projekto metu bus panaudotos bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis, mokiniais bei miesto svečiais.

 

Projektui vadovavo Utenos Švietimo centro metodininkė Ramunė Dasevičienė.

 

 

Informaciją pateikė Bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Vida Gudelienė

 

Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!