Proga pažinti skirtingas kultūras

Balandžio mėnesį Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos moksleiviai, lydimi tikybos mokytojos seselės Dominykos, istorijos mokytojos Daivos Dūdėnienės ir bibliotekos vedėjos Vidos Gudelienės, dalyvavo išvykoje į Vilnių. Kelionės metu gimnazistai aplankė Vilniaus Choralinę sinagogą, kur visus maloniai sutikusi gidė papasakojo apie judaizmo religiją, atskleidė šios sinagogos istoriją bei išsamiai atsakė į pateiktus klausimus.

Lankėmės ir Vilniaus Archivyskupijos kurijoje, kur turėjome galimybę pabendrauti su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Iš šio asmens pasakojimų kiekvienas išvykos dalyvis galėjo susidaryti savo nuomonę apie bažnyčios laikyseną ateizmo politikos metu, vidinį konfliktą, su kuriuo tuo metu susidūrė kiekvienas religingas asmuo Lankėmės Prezidentūroje, valstybės pažinimo centre, viename iš naujausių ir moderniausių šalies muziejų, savo veiklą pradėjusiu šių metų kovo pradžioje, kur įdomiai ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Lietuvos istoriją nuo 1009 m. iki šių dienų. Apsilankėme Vilniaus Šv. Kankinės Paraskevos cerkvėje, kur jos šventikas Vitalijus Mockus pristatė savo parapijos veiklą, supažindino su religiniais simboliais, atskleidė pagrindinius katalikų, pravoslavų ir sentikių skirtumus.

Išvykos dalyviai gavo progą geriau pažinti Lietuvą, kurioje gyvena skirtingų tautų, kultūrų, tradicijų ir įsitikinimų žmonės, daugiau sužinoti apie jų gyvenimo būdą, laikyseną susiklosčius sudėtingoms istorinėms aplinkybėms, pvz. okupacijos metu. Kiekvienas asmuo galėjo rasti atsakymą į labai paprastą ir kartu sudėtingą klausimą- ar tikrai esame tokie skirtingi? Išklausius moksleivių atsiliepimus apie šią išvyką paaiškėjo, jog tikimasi ir daugiau panašių kelionių, nes įspūdžiai buvo tik teigiami.

Karolina Bieliauskaitė 4e

Nuotraukų autorė Vida Gudelienė

Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!