Knygnešių diena

Kovo 16-ąją Lietuvoje minime Knygnešio dieną, nes 1846-aisiais gimė Jurgis Bielinis - knygnešys, sukūręs nelegalaus lietuviškos spaudos platinimo tinklą. Jurgis Bielinis buvo ne tik Lietuvos knygnešys, bet ir publicistas, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis. Jis laikomas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje veikusio draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo tinko įkūrėju. Jis ne sykį buvo įkliuvęs caro žandarams, bet vis ištrūkdavo. Už J.Bielinio sugavimą buvo siūloma didelė premija. Jis gyvenimo šūkiu laikė paties sukurtą posakį: „Nemirsiu, kol maskoliai iš Lietuvos neišeis“. Mirė eidamas pėsčiomis į Vilnių, į Lietuvių konferenciją, kuri Nepriklausomybės reikalavimą paskelbė bendru visos tautos reikalu. Knygnešystė tapo Lietuvos XIX a. istorijos fenomenu, tad kovo 16-ąją kasmet prisimenama carinės Rusijos vykdyta lietuviškos spaudos ir draudimo politika bei jai pasipriešinę drąsūs tautos vyrai – knygnešiai. Nors buvo persekiojami, tremiami ir kankinami, jie į Lietuvą gabeno kontrabandą – lietuvišką spaudą ir ją platino.
Knygnešiai priešinosi ne tik rusų kalbai, bet ir rusų tikėjimui, mat Rusijos imperijos represijos buvo nukreiptos ir prieš katalikybę. Dėl to pirmosios spaustuvės , kurioje būtų leidžiamos maldaknygės lietuvių kalba, įkūrimą Mažojoje Lietuvoje finansavo vyskupas Motiejus Valančius. Iš ten leidiniai buvo slapta gabenami per sieną knygnešių. Skaičiuojama, kad spaudos draudimo metais vien rusų pasieniečiai konfiskavo apie 100 tūkst. lietuviškų leidinių, o kiek dar jų buvo nusavinta visoje Lietuvoje.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos vedėja Vida Gudelienė kiekvienais metais organizuoja renginius skirtus knygnešio dienai paminėti, ieško naujų, įdomesnių darbo formų .Šiemet vyko projektas „Knygnešys – lietuviško žodžio nešėjas“ kartu su Utenos kraštotyros muziejumi. Visą savaitę bibliotekoje organizuoti renginiai :pilietiškumo pamokos, paroda „Knygnešių keliais“, video filmų peržiūra, įdomi popietė ‘‘Utenos krašto knygnešiai“, kurią pravedė Utenos muziejaus darbuotoja Bronė Juknevičienė. Viešnia supažindino su Utenos krašto knygnešiais, jų pavojingu darbu, užrašytais kaimynų ir giminaičių prisiminimais, mokiniai turėjo progą paskaityti tekstus kirilica, sužinojo kokių senų ir vertingų knygų yra muziejaus archyvuose. Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Jolita Baltuškienė vedė pamokas skaitykloje pirmų klasių mokiniams „ Ištiesk knygai ranką“, kurios metu mokiniai dalyvavo viktorinoje „ Knygos kelias“, kalbėjo apie knygnešių epochą bei susipažino su knygų dovanojimo akcijos, įgyvendinant projektą „ Rodyk draugui širdį“, rezultatais. Bibliotekos vedėja Vida Gudelienė pasidalino prisiminimais apie kasmetinę kelionę į Ustronę - Knygnešystės muziejų, tokį muziejų vienintelį Lietuvoje. Jame yra ekspozicija ir Juozui Tumui-Vaižgantui, kuris1902-1905 m. mėgdavo čia lankytis ir antrame pastato aukšte ilsėtis. Į Vadaktėlius Juozą Tumą - Vaižgantą už nepaklusnumą nubloškė caro valdžia. Gyvendamas čia jis savo idėjų neatsisakė, bendradarbiavo knygnešių draugijos veikloje, rinko aukas lietuviškiems leidiniams, rūšiuodavo draudžiamą spaudą, slėpdavo knygnešių atneštus leidinius.
Šiemet šapokiečiai žada vykti ne tik į Ustronę, bet gegužės 1-3 dienomis lankysis Mažojoje Lietuvoje, pirmiausia Ragainėje, Tilžėje, Karaliaučiuje, Bitėnuose, kur buvo spausdinama lietuviška spauda ir iš kur pasiekdavo Lietuvą.
Utenos A. Šapokos gimnazijos istorijos mokytoja Birutė Kairienė.
Gimnazijos biblioteka įkurta 1996 m. Biblioteka užima 100 kv.m., skaitykla 196,84 kv.m., individuolaus darbo skaitykla 32,40 kv.m. ir kompiuterinė skaitykla 50 kv.m. Visa tai ir sudaro gimnazijos informacinį centrą. Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai yra šio informacinio centro skaitytojai ir lankytojai. Bibliotekos fondą sudaro apie 11260 egzempliorių informacinės literatūros ir apie 14000 egzempliorių vadovėlių. Bibliotekos fondo apskaita kompiuterizuota. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuterio, interneto, skenerio, spalvoto ir nespalvoto spausdintuvo paslaugomis. (plačiau)

Darbo laikas

PIRMADIENIS    

8:00 - 13:30

ANTRADIENIS    

7:30 - 17:00

TREČIADIENIS    

7:30 - 15:00

KETVIRTADIENIS    

7:30 - 15:00

PENKTADIENIS    

7:30 - 15:00

Archyvas

2008-2009 m. m.
2009-2010 m. m.
2010-2011 m. m.
2011-2012 m. m.
2012-2013 m. m.
2013-2014 m. m.
2014-2015 m. m.
2015-2016 m. m.
2016-2017 m. m.
2017-2018 m. m.
2018-2019 m. m.
2019-2020 m. m.

Apklausa

Bibliotekos darbuotojos nori gauti atsakymus dėl aptarnavimo kokybės. Gauti duomenys bus apibendrinti ir paskelbti mokyklos spaudoje. Anketa anoniminė. Dėkojame.

Kaip dažnai lankotės mokyklos bibliotekoje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Kaip dažnai lankotės mokyklos skaitykloje?
Retai
Dažnai
Nuolat

Ar jauki mokyklos bibliotekos aplinka?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar jauki mokyklos skaitykla?
1 2 3 4 5
Nejauki Jauki

Ar bibliotekininkė suteikia reikiamą pagalbą ieškant informacijos?
Taip
Dažniausiai
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar pakanka kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje?
Taip
Ne

Ar reikalinga atvira prieiga prie kompiuterių pertraukų metu kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Jūsų nuomone, ar pakanka tradicinių darbo vietų (pvz. skaitymui, pamokų ruošai) mokyklos bibliotekoje?
Taip
Ne

Ar Jūs esate bibliotekos skaitytojas?
Taip
Ne

Ar Jūs naudojatės bibliotekoje sukauptu enciklopedijų, žodynų, informacinių leidinių, grožinės literatūros fondu?
Taip
Ne

Kokių leidinių trūksta mūsų bibliotekoje?


Ar Jus tenkina skaitykoje žurnalų pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Ar Jus tenkina skaitykloje laikraščių pavadinimų kiekis?
Taip
Ne

Kokių pageidautumėte žurnalų ir laikraščių?


Kaip dažnai dalyvaujate bibliotekos organizuojamuose renginiuose, parodų pristatymuose, konkursuose?
1 2 3 4 5
Retai Nuolat

Ar dalyvavote bibliotekos organizuojamuose mokymuose apie informacijos paiešką, bibliotekos veiklą?
Taip
Ne

Ar reikalingos pamokos, kurias mokytojai veda kompiuterinėje skaitykloje?
Taip
Ne

Ar naudojatės kopijavimo paslauga skaitykloje?
Taip
Ne

Kokiomis dar norėtumėte naudotis paslaugomis?


Kas bibliotekoje Jums patinka?


Kas bibliotekoje Jums nepatinka?


Kiek Jums metų?


Ar tu norėtum prisidėti prie bibliotekoje organizuojamų renginių ir ką galėtum pasiūlyti?


Susirask pats! (beta)

Autorius: Knygos pavadinimas:
Ieškoti!

Įrašykite užklausas ir spauskite Ieškoti!