Projektai ir renginiai

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka dalyvavo šiuose projektuose:

♦ 2000m. "Adolfo Šapokos gimnazijos informacinio centro modernizavimas".
♦ 2001m. "Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos modernizavimas".
♦ 2002m. "Mokykla - be narkotikų".
♦ 2002m. "Elektroninė biblioteka mokytojui".
♦ 2003m. "Debiutai".
♦ 2004m. "Mokyklos projektinė veikla".
♦ 2005m. "Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojai".
♦ 2006m. "Utenos Adolfo ŠApokos gimnazijos gyvenimas ir veikla 1996-2006".
♦ 2007-2008m. "Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteka - informacijos centras".
♦ 2009-2010m. "Gimnazijos metų veikla".
♦ 2010-2011m. CD "Metų knyga".

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje buvo organizuoti šie renginiai ir akcijos:

♦ "Europos dienai paminėti".
♦ Krašto apsaugos ministerijos dovanotų kompiuterių įteikimas.
♦ "Holokaustas - XX a. siaubas".
♦ Popietė su "Tyto Alba" leidyklos direktore Lolita Varanavičiene.
♦ Susitikimas su Lietuvos karinio jūrų laivyno atstovais.
♦ Susitikimas-popietė su "Tyto Alba" leidyklos atstovais ir ekonomiste A. Maldeikiene.
♦ "Popietė su Maironiu".
♦ Popietė-susitikimas su Bite Vilimaite.
♦ Popietė su Jurgiu Baltrušaičiu.
♦ Išvyka į knygų poezijos pavasario šventes.
♦ Susitikimas su Utenos krašto poetais Rūta Jonuškiene ir Mindaugu Stundžia.
♦ Popietė Vincui Mykolaičiui Putinui atminti "Anei Vergas, nei karalius".
♦ Susitikimas su studentais - buvusiais mūsų mokyklos moksleiviais "Šapokiukas visur šapokiukas".
♦ Mokytojų išvyka į Chelmą (Lenkija).
♦ Susitikimas su VU docentu Kęstučiu Urba.
♦ Susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos reklamos vadybininke D. Tunkevičiene, žurnalo "Naujoji Romuva" redaktoriumi A. Konickiu, filosofu A. Juozaičiu ir rašytoju Gircijausku.
♦ Išvyka į VU ir nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.
♦ Išvyka į Vilniaus knygų mugę.
♦ Susitikimas su "Verdėnė" klubo nariu S. Eitminavičiumi.
♦ Kryžiaždžių konkursas "Ką žinau apie knygą".
♦ Susitikimas su kraštiečiu rašytoju P. Panavu.
♦ Išvyka į knygų mugę 2008, mokymasis, studijos, karjera 2008.
♦ Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro skyriaus jaunuolių darbų paroda.
♦ Popoetė "Iš širdies į širdį", susitikimas su parodoje eksponuojamų darbų autoriais.
♦ Rašinių konkursas pagal pateiktas 4 piešti temas: "Knyga ir kompiuteris - nei draugas, nei priešas", "Kaip elgtis su knyga", "Pasaulis be knygų pasaulis be ateities", "Jei skaitai, pasaulis po tavo kojom".
♦ Išvyka "Knygnešių takais" po Kėdainių kraštą.
♦ Išvyka į jaunimo teatrą. Spektaklis "Patriotai".
♦ Viktorina "Ką žinai apie knygą".
♦ Išvyka į nacionalinę M. Mažvydo ir VU bibliotekas. Susutikimas su 9-10 lietuviškų vadovėlių autoriumi K. Urba.
♦ Dainuojamosios poezijos popietė "Kaip žudėjimas vyšnios".
♦ Susipažįstame su Daugailių krašto šviesuoliais, išvyka į A. M. Miškinių sodybą Juknėnuose.
♦ Popietė su mūsų buvusia gimnazijos mokine G. Mieliauskaite VGTU studente".
♦ "Paupoforų" įteikimo šventė spaudos, knygos dienai paminėti".
♦ Informacinės pamokos naujai atėjusiems moksleiviams.
♦ Švyka į VGTU biblioteką, susipažinimas su studentiško gyvenimo ypatumais VGTU bendrabutyje. Susitikimas su SA viceprezidentu G. Kaminsku ir SA nare E. Butvydyte, studente G. Mieliauskaite".
♦ Pažintinė eskursija į VU. Seminarų ciklas "Mokslinės informacijos detektyvas".
♦ Išvyka į jaunimo teatro spektaklį "Triukšmas už užkulisių".
♦ Susitikimas us buvusiu mūsų mokyklos mokiniu Gyčiu Sabaliausku.
♦ Popietė "Šapokiukas visur šapokiukas 2009".
♦ Išvyka į "Knygų mugę 2009".
♦ Išvyka į "Studijų mugę 2009".
♦ Susitikimas su buvusiu gimnazijos mokiniu psichologijos studentu Sigitu Bražėnu.

Renginiai, skirti 9-ajai nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei "Klausk bibliotekininko":

♦ Popietė devintokams "Knygnešio takais 2009" viktorina.
♦ Tarptautinė vaikų knygos diena. Viktorina "Ką žinai apie knygą?".
♦ Išvyka į O. Koršunovo spektaklį "Hamletas".
♦ Popietė Lietuvos tūkstantmečiui paminėti "Knygos kelias". Sukurtas filmas apie Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos geriausius knygos mylėtojus.
♦ Susitikimas su "Šviesos" laidyklos projektų vadove Daiva Bartninkiene.
♦ Eskursija "Knygnešių taku". Ustronė, Paberžė, Panevėžys.
♦ Akcija "Paskutinis knygos kelias".
♦ Biblioteka skelbia 2009m. vaizdo klipų konkursą "Lietuviškos raidės kelias" 2 klasės mokiniams.
♦ Spaudos, knygos dienai paminėti "Paupoforų" įteikimo šventė.
♦ Popietė "Knyga - mano draugas". Viktorina, filmų peržiūra, geriausio filmo rinkimai.
♦ Knygos "Nuo ančiuko iki gulbės" pristatymas. Svečiuose psichologė Edita Čekuolienė, gydytoja Vaiva Ėringytė, redaktorė Eglė Daugnorienė.
♦ Įžymioms datoms paminėti parengtos parodos skaitykloje.

Renginiai, skirti 10-ajai nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei "Klausk bibliotekininko":

♦ Akcija Knygos dienai paminėti mokinių darbų paroda "Visų laikų raštas".
♦ Pažintinė eskursija į Ryga-Stokholmą-Rundalę.
♦ Pažintinė eskursija "Knygnešių takais".
♦ Mokinių (antrokų) sukurtų filmų "Aš Šapokos gimnazijoje" peržiūra ir geriausiojo rinkimai.
♦ Viktorina "Ką žinai apie knygą".

2009-2010 m. m.

♦ Dviejų Baltijos sesių istorinė praeitis ir dabartis, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir Lietuvos persitvarkymo 20-čiui. Išvyka į Saremų salas- Taliną-Piarnu-Rygą.
♦ Lenkijos mokinių viešnagė A. Šapokos gimnazijoje. Ekskursija po biblioteką.
♦ Pažintinės kelionės po Estiją ir Latviją pristatymas-aptarimas. Pilietinio ugdymo pamoka bibliotekoje.
♦ Skaitymo skatinimui išvyka į Aukštakalnio biblioteką. Susipažinome su eksponuojama paroda "Skaitanti Lietuva".
♦ Rajono mokyklų bibliotekininkių apmokymai darbui su informacine sistema MOBIS.
♦ Mokykloje svečiuojasi Garliavos miestelio lietuvių k. mokytojai. Ekskursija po biblioteką.
♦ Mokykloje svečiuojasi Rokiškio matematikai. Ekskursija po biblioteką.
♦ Debatiados diena. Debatai skaitykloje.
♦ S. Nėriai-105. Paroda "Diemedžiu žydėsiu...".
♦ Paroda "Varpininkams atminti", skirta V. Kudirkos 110- osioms mirties metinėms paminėti.
♦ Foto nuotraukų paroda "Mes didžiuojamės Lietuva, jos darbais ir žmonėmis".
♦ Dekupažo darbų paroda skaitykloje.
♦ Foto nuotraukų paroda "Jie verti būti šlovės galerijoje".
♦ Susitikimas su etnologu Libertu Klimka.
♦ Lietuvos kariuomenės dienai paminėti diskusija prie apskrito stalo su SKATo vadovais. Diskusijos tema "Karinis rengimas - konstitucinė pareiga ar nepakeliama valstybės našta Lietuvos piliečiui".
♦ Teatrelizuotas seminarų ciklas "Mokslinės informacijos detektyvas" VU bibliotekoje.
♦ Netradicinio Kalėdinio atviruko paroda "Pasaka".
♦ Kalėdinė popietė su vienuoliais. Baltriškių vienuolyno vienuolių apsilankymas mūsų bibliotekoje.
♦ Senelių namų gyventojams surengta pasveikinimo popietė.
♦ Paroda "Praradimo simfonijos", skirta paminėti Nykos-Niliūno 100 g.m.
♦ Paroda "Mums laisvė brangiau už gyvybę", skirta Laisvės gynėjų dienai atminti.
♦ Paminėjimas "Mums laisvė brangiau už gyvybę".
♦ 175-osios A. Baranausko g.m.
♦ Paroda holokaustui atminti.
♦ Popietė "Šapokiukas visur Šapokiukas".
♦ Paroda A. Miškinio 105 g.m.
♦ Paroda J. Degutytės 20 m.m.
♦ Paroda A. Baltrūno 85 g.m.
♦ Paroda Alg. Baltakio 80 g.m.
♦ Išvyka į Knygų mugę.
♦ Mokinių darbų aplikacijų paroda "Sielų pasaulis".
♦ Direktoriaus pavaduotoja Alvyda Ambraškienė pasidalijo įspūdžiais iš kelionės po Tailandą ir Kambodžą.
♦ Pamoka Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti "Lietuvos valstybei-20".
♦ Knygnešių dienai paminėti mokinių darbų paroda "Skirtukas knygai".
♦ Popietė knygnešių dienai paminėti "Jie dovanojo mums lietuvišką žodį".

Akcijos:

♦ Exlibrių skirtų gimnazijos bibliotekai, ruošimas ir pristatymas - 2000m.
♦ Knygos juostelių skitų gimnazijos bibliotekai ruošimas ir pristatymas - 2001m.
♦ Iliustracijų paroda, skirta gimnazijos bibliotekai "Knyga ir naujos technologijos" - 2002m.
♦ Dailės darbų paroda, skirta knygos dienai paminėti "Dailininko knyga" - 2003m.
♦ Paroda, skirta knygos metams paminėti "Aplankalas knygai" - 2004m.
♦ Paroda, skirta gimnazijos bibliotekai "Gražiausias inicialas" - 2005m.
♦ Parodos "Ženkliukas, skirtas Adolfo Šapokos gimnazijos 10-čiui paminėti" - 2006m.
♦ Foto darbų paroda, skirta Adolfo Šapokos gimnazijos 10-čiui paminėti "Metraštį atverus" - 2006m.
♦ Paroda, skirta gimnazijos bibliotekai "Mano svajonių knyga" - 2007m.
♦ Miniatūrinių knygų paroda, skirta skaitymo metams paminėti "Visados kartu" - 2008m.
♦ Paroda, skirta skaitymo metams paminėti "Herojus visaip..." - 2008-2009m.m.
♦ Mokinių darbų paroda "Visų laikų raštas", skirta Knygos dienai paminėti - 2010m.
♦ Mokinių darbų paroda. Knyga visais laikais: "Keičiasi žmogus - keičiasi knyga". "Raštas architektūroje".

Bibliotekų savaitė "Skaityk bibliotekoje"

♦ Balandžio 2 d. vaikiškos knygos diena.
♦ Balandžio 26 d. popietė "Valanda su Justinu Marcinkevičiumi".
♦ Balandžio 27 d. mokinių sukurtų filmų "Mano klasė bibliotekoje" pristatymas.
♦ Balandžio 28 d. literatūrinė viktorina pirmokams "Ką žinai apie knygą".
♦ Balandžio 28 d. padėkos raštų aplankų paroda. 1–4 kl. mokinių darbai.
♦ Balandžio 29 d. mokyklų bibliotekininkų metodinis susitikimas.
♦ Gegužės 2 d. bibliotekos akcija "Raštas architektūroje". 1-2 kl. mokinių darbų paroda.
♦ Gegužės 3 d. Utenos raj. mokyklų bibliotekininkių išvyka į Kauno MU biblioteką, "Rasos" gimnaziją.
♦ Gegužės 5 d. išvyka knygos draugams į Nacionalinį operos ir baleto teatro. G. Verdi operą "Otelas".